Báo giá và khuyến mại
Giảm 40% cho 1000 khách hàng đăng kí 01/07/12 đến 30/9/12
Ngày 31/8/2012:Đã có 700 khách hàng đăng ký còn 300 phần KM dành cho bạn.
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ ẢNH CƯỚI MOZA

 Happy 1

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (20x20) 15 tờ ( 01 quyển ).

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

4 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (50x75) ép gỗ ( 02 tấm ).

1 200 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Tổng cộng :

5 400 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

3 240 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

 4 240 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Golden Package 1

Khuyến mại 45% khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói

Album cỡ (20x20) 10 tờ ( 01 quyển ).

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

 3 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (50x75) ép gỗ ( 02 tấm ).

1 200 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ).

2 000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng (01lần )

700 000 VNĐ

Tổng cộng :

7 600 000 VNĐ

GIÁ

 KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

4 180 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

5 180 000 VNĐ

 


Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Happy 2

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (25x25) 15 tờ (01 quyển)

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

4 500 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 000 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Tổng cộng :

6 700 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

4 020 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời 

5 020 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Golden Package 2

Khuyến mại 45% khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói

Album cỡ (25x25) 15 tờ ( 01 quyển ).

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

 4 500 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (50x75) ép gỗ ( 02 tấm ).

1 200 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ).

 2 000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng (01lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi 700 000 VNĐ

Tổng cộng :

9 100 000 VNĐ

GIÁ

 KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

5 000 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời 

6 000 000 VNĐ

 


Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Happy 3

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (30x30) hoặc (25x38) 15 tờ (1 quyển) 

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

7 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).

 2 000 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Tổng cộng :

9 200 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

5 520 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời 

6 520 000 VNĐ

 

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Golden Package 3

Khuyến mại 45% khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói

Album cỡ (30x30) hoặc (25x38) 15 tờ ( 01 quyển ).

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

 7 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 000 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ). tại tủ 1 + tủ 2 + tủ 3

 3 000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng (01lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi 700 000 VNĐ

Tổng cộng :

13 400 000 VNĐ

GIÁ

 KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

7 370 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

8 370 000 VNĐ

 


Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 

 Happy 4

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (30x45) hoặc (40x40) 15 tờ (1 quyển) 

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

9 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 000 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Tổng cộng :

11 200 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

6 720 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

7 720 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

 Golden Package 4

Khuyến mại 45% khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói

Album cỡ (40x40) hoặc (30x45) 15 tờ ( 01 quyển ).

Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại

 9 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 000 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ).

3 000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng (01lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi 700 000 VNĐ

Tổng cộng :

15 400 000 VNĐ

GIÁ

 KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

8 470 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

9 470 000 VNĐ

 


Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

Lucxury Package 1

Khuyến mại 45% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (20x30)+(30x45) hoặc (25x25+(40x40) 15 tờ (01 quyển)

Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.

11 200 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (70x110) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 400 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo (03 ngày ).

6.000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi

700 00 VNĐ

Tổng cộng :

23 500 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

12 815 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

13 815 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

Lucxury Package 2

Khuyến mại 45% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (20x30)+(30x45) hoặc (25x25+(40x40) 10 tờ (01 quyển)

Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.

12 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (70x110) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 400 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo (03 ngày ).

6.000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi

700 00 VNĐ

Tổng cộng :

21 800 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 45%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

11 990 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

12 990 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

Photobook 1

Khuyến mại 50% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (30x30) hoặc (25x38) - 15 tờ / 1 quyển

Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.

16 500 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (70x110) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 400 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo (03 ngày ).

6.000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi

700 00 VNĐ

Tổng cộng :

21 800 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 50%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

26 300 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

13 150 000 VNĐ

14 150 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

photobook 2

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (30x40) - 30 tờ / 1 quyển

Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.

19 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (70x110) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 400 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo (03 ngày ).

6.000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi

700 00 VNĐ

Tổng cộng :

28 800 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

14 800 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

15 400 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

Photobook 3

Khuyến mại 40% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới  , album thời trang và album không trọn gói

Album cỡ (30x45) hoặc (40x40) - 30 tờ / 1 quyển

Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.

22 000 000 VNĐ

Ảnh phóng cỡ (70x110) ép gỗ ( 02 tấm ).

2 400 000 VNĐ

DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).

200 000 VNĐ

Sử dụng 1 áo cưới theo số đo (03 ngày ).

6.000 000 VNĐ

Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )

500 000 VNĐ

1 áo dài cô dâu + trang điểm làm tóc ăn hỏi

700 00 VNĐ

Tổng cộng :

21 800 000 VNĐ

GIÁ

KHUYẾN MẠI (Giảm 40%) Bạn chỉ phải trả:

Album trong phòng

35 100 000 VNĐ

Album trong phòng + ngoài trời

17 750 000 VNĐ

18 750 000 VNĐ

Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

BẢNG GIÁ CHỤP NGOÀI TRỜI CHỤP NỘI THÀNH
Cung đường 1 1,Bờ Hồ- Metropol –Bãi Giữa( Bãi Đá)
2,Bờ Hồ-Metropol-Bách Nhật(Thuyền Ma)
3,Bờ Hồ-Metropol-Vườn Hoa Con Cóc

4,Bờ Hồ-Metropol-Bách Thảo
1 000 000 vnđ
Cung đường 2 1,Intercon-Chùa Kim Liên-Bãi Giữa(Bãi Đá)
2,Intercon-Chùa Kim Liên-Bách Nhật
3,Intercon-Chùa Kim Liên-Bách Thảo
4,Hoàng Thành-Hoàng Diệu-Metropol(hoặc Ven Hồ Tây)
1 000 000 vnđ
Cung đường 3 1,Hoàng Diệu-Thuyền Ma- Ven Hồ Tây
2,CV Thống Nhất-Bờ Hồ-Metropol
3,VinCom-Intercon-Chùa Kim Liên
4,Nhà Hát Lớn-Bờ Hồ-Metropol
1 000 000
Cung đường 4 1,Intercon-Chùa Kim Liên-Cofe Aligh
2,Intercon-Chùa Kim Liên-Cofe Sumvila
3,Intercon-Chùa Kim Liên-Cofe Ciao
4,Hoàng Thành-Hoàng Diệu-Bãi Đá ( Bách Nhật)
1.500.000
Cung đường 5 1,Bờ Hồ-Mertropol-Cofe Aligh
2,Bờ Hồ-Mertropol-Cofe Sumvila
3,Bờ Hồ-Mertropol-Cofe Ciao
4,Bờ Hồ-Mertropol-Cofe Babetta
1.500.000
Liên hệ:0984 808888 (Mr Trung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 314 Cầu Giấy- Hà Nội- http://moza.com.vn

CHỤP NGOÀI TRỜI
Khu sinh thái 1. MINH HẢI
2. ECOPARK
1 800 000 vnđ
Danh lam thắng cảnh 1. AO VUA
2. THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN
3. NHÀ THỜ ĐỔ
4. ĐƯỜNG LÂM
5. SƠN TÂY
3 000 000 vnđ
Ngoại Tỉnh 1,Flamingo Đải Lải
2,Thiên Sơn Suối Ngà
3,Đồ Sơn
4,Tuần Châu
5,Tam Cốc Bích Động
6,Vân Đồn
7,Nhà Thờ Đổ Nam Định
8,Đảo Quan Nạn
9,Đảo CoTo
6.000.000
4.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000
5.000.000
10.000.000
12.000.000